Aktuelle Zeit: 21. September 2020 04:46

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "knyter" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/knyter" target="_blank">knyter</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »knyter« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort knyter ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von knyter sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Verb "knyta"

 

Schwedischer Satz mit knyter - svensk mening

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: NO - SO
    Det behöver inte nödvändigtvis betyda att man jobbar med alla ämnen samtidigt. Ofta läser man ett ämne och knyter det ihop med andra. Ämnesövergripande undervisning ger väldigt mycket. Man lär sig sammanhang, användningsområden och att titta över gränserna. Visst innebär det ...
  • Re: Yana Mangi - Yoik (Jojk; Sami Musik)
    ... Klockan 18.00- 18.30.Kyrkoherden Jan-Erik Kuoksu och jag bestämmer ett tema som vi samtalar kring och framför musik inför varje andakt. Och jag knyter an temat till mitt samiska ursprung. Varje TISDAG Klockan 18.00 så har jag en stund i ISKYRKAN där jag kommer att berätta kortfattat om Jukkasjärvi ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren