Aktuelle Zeit: 16. Januar 2021 19:29

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "vistas" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/vistas" target="_blank">vistas</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »vistas« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Einige schwedische Wörter, die diesen Begriff enthalten

Schwedischer Satz mit vistas - svensk mening

Tysk mening med sich aufhalten - deutscher Beispielsatz

"... oder Physikalisches sind, sondern etwas, das Menschen, wie sie derzeit aussehen, überallhin mitnehmen müssen, wo sie sich aufhalten wollen ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Brauchen dringen Hilfe/Tipps/Unterstützung
    ... alle Einwanderer aus einem anderen EU-Land gueltig ist und zwar ueber dass gesamte Land. För EU/EES-medborgare gäller följande. EU-medborgare som vistas i Sverige kortare tid än tre månader ska kunna försörja sig själv. Kan personen inte detta, ska denne avvisas. Polisen verkställer avvisning. ...
  • Re: prata konstig?
    Hej Kling, jag tror att våra barn förstår det rätt så bra. De har ju även fördelar att de vistas i olika länder ganska ofta, det lär sig så mycket mer om olika människor än sina kompisar. Genom vår lite annorlunda sätt att leva är de endå ofta lite untanför, så jag har ...
  • Re: Försäkringskassan - Der schwedische Wahnsinn?
    ... person anses vara bosatt i Sverige, om han eller hon har sitt egentliga hemvist här i landet. Den som kommer till Sverige och kan antas komma att vistas här under längre tid än ett år skall anses vara bosatt här, om inte synnerliga skäl talar mot det. En utlänning som enligt 4 § andra stycket ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren