Aktuelle Zeit: 21. Juni 2021 18:57

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "utnyttjande" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/utnyttjande" target="_blank">utnyttjande</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »utnyttjande« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Einige schwedische Wörter, die diesen Begriff enthalten

Schwedischer Satz mit utnyttjande - svensk mening

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    ... brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90). 14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 6 § första stycket mot ett barn ...
  • Re: Schweden für Menschenhändler immer attraktiver
    ... skall räknas som våldtäkt. Utvidgningarna innebär att vissa brottsliga handlingar som tidigare rubricerades på annat sätt, exempelvis som sexuellt utnyttjande, numera faller under våldtäktsbegreppet. Dass erklärt grösstenteils, weshalb die Anmeldungen von "Våldtäkt" in Schweden kontinuierlig steigt, ...
  • Re: Ich möchte gerne nach Schweden
    ... med olika kompetens är nödvändig för en väl fungerande ambulanssjukvård. Endast legitimerad läkare har den kompetens och befogenhet som tillåter utnyttjande av alla terapeutiska möjligheter. För arbetsuppgifter inom ambulanssjukvården av allmän omvårdnadskaraktär är undersköterskekompetens med ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren