Aktuelle Zeit: 14. April 2021 22:30

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "undantaget" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/undantaget" target="_blank">undantaget</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »undantaget« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort undantaget ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von undantaget sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "undantag"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Zeitarbeitsvermittler in Schweden (bemanningsföretag)
    ... Ett bemanningsföretag kan i Sverige startas av i princip vem som helst, medan det i de flesta EU-länder, undantaget Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien, krävs att bemanningsföretaget ansöker om och beviljas tillstånd för att kunna bedriva sin verksamhet. ...
  • Re: Haus am See kaufen
    ... ich kann es nicht besser sagen: Man har rätt att bosätta sig var man vill i Sverige och därmed att skriva (folkbokföra) sig på den adressen. Undantaget vissa kolonilottsföreningar eller andra samfällighetsföreningar som inte tillåter permanentboende. Även fastboende på en campingplats kan ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren