Aktuelle Zeit: 2. Juni 2023 17:14

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "tuta i någon något" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »tuta i någon något« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    ... av läkarstudenter som nu har klarat av de sista examinationer; i onsdags kväll hade studenterna ... av oss; de var alltid först ute, knappast något har fungerat helt perfekt första gången, och ... helt tryggt med tanken att dessa unga kollegor någon dag kommer ta hand om oss eller våra anhöriga, ...
  • Re: Hur är det egentligen..
    ... alltså "aber" på tyska, eller ett adjektiv/adverb som beskriver att något eller någon inte är flytande är fäst vid något annat är tillfångatagen (åka fast) Du råkar inte mena ...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    Naja, ich dachte einfach an 2 Vierzehnjährige. Ob dies in Schweden ... rechtlichen Folgen: 1 kap Brb: 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas ... om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren