Aktuelle Zeit: 28. Oktober 2020 08:57

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "svarat" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/svarat" target="_blank">svarat</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »svarat« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort svarat ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von svarat sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Verb "svara"

 

Schwedischer Satz mit svarat - svensk mening

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: prata konstig?
    Hej Tulipa, Sams har redan svarat. Det stämmer. De är subjekt. Dem är objekt. Jag försöker göra rätt men om jag bara skriver då tänker jag inte så mycket på det och då blir det säkert ofta fel... fast jag vet hur det ska vara... :( När ...
  • Re: prata konstig?
    Hej Tulipa. Jag hade inte läst det här, annars hade jag svarat tidigare. Det är så mycket som jag känner till från mina barn och deras kompissar. Det händer att någon frågar varför vi pratar annorlunda eller tyska. Jag brukar förklara att vi är tysk ...
  • Re: Meine Erfahrungen mit dem schwedischen Gesundheitssystem
    ... Grafik 2:8 zeigt, was die Europäer zur Verfügbarkeit von Allgemeinmedizinern sagen. Bildkommentar: Andelen personer i Eurobarometerns enkät som svarat att det är lätt att få tillgång till en allmänläkare i det land där de bor. Svaren är baserade på svarspersonernas egna erfarenheter eller erfarenheter ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren