Aktuelle Zeit: 27. Juli 2021 15:02

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "söka arbete" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »söka arbete« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Übersetzung vom Migrationsverket
    ... eller egen företagare i Sverige, 2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3. är inskriven som studerande vid ...
  • Re: wer schnüffelt ?
    ... eller egen företagare i Sverige, 2. har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning, 3. är inskriven som studerande vid ...
  • Re: Arbeitslosengeld ausgelaufen und nicht schwedischer Staatsbu
    ... sin uppehållsrätt i värdlandet om han eller hon anmäler sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Om arbetstagaren eller egenföretagaren blir ... tid än ett år har han eller hon rätt att stanna kvar för att söka arbete i minst sex månader. oder auch hier: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/de/citizens/living/right-residence-more-3-months/for-retain-status/index_de.html ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren