Aktuelle Zeit: 20. Februar 2020 18:02

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "påpeka något för någon" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »påpeka något för någon« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    m Det är den första kullen av läkarstudenter som nu har klarat av ... härdats av oss; de var alltid först ute, knappast något har fungerat helt perfekt första gången, och vi ... oss helt tryggt med tanken att dessa unga kollegor någon dag kommer ta hand om oss eller våra anhöriga, ...
  • Re: Hur är det egentligen..
    ... nu tror jag att du har blandat in engelskan? För fast på svenska är, vad jag vet, antigen ett ... eller ett adjektiv/adverb som beskriver att något eller någon inte är flytande är fäst vid något annat är tillfångatagen ...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    ... keine rechtlichen Folgen: 1 kap Brb: 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till ... om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren