Aktuelle Zeit: 15. Mai 2021 22:36

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "nackdelarna" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/nackdelarna" target="_blank">nackdelarna</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »nackdelarna« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort nackdelarna ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von nackdelarna sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "nackdel"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    :danke: Tack så mycket för ert hjälp. Men varför är den alternative i slut "de nackdelar" och inte "de nackdelarna". Jag trodde att om det står "det, den" eller "de" före substantiven det är bestämd form. Ja, så är huvudregeln. Men före "som" eller "av" blir det ibland annorlunda; ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    :danke: Tack så mycket för ert hjälp. Men varför är den alternative i slut "de nackdelar" och inte "de nackdelarna". Jag trodde att om det står "det, den" eller "de" före substantiven det är bestämd form. Så här kommer det nästa avsnittet: Grundsatsen av den svenska jämställdhetspolitiken ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    ... för att förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män. Men det för inte bara fördelar med sig. I den följande uppsatsen diskuteras för - och nackdelarna (alt. de för- och nackdelar) av den svenska modellen av jämställdhet. I en uppsats kan man ensam diskutera; "reflektera kring" som Heike ...




Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren