Aktuelle Zeit: 27. September 2020 00:11

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "läkarna" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »läkarna« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort läkarna ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von läkarna sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "läkare"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Meine Erfahrungen mit dem schwedischen Gesundheitssystem
    ... Andelen läkare med utländsk utbildning har ökat i den svenska hälso- och sjukvården under de senaste tio åren. År 2006 hade nästan 19 procent av läkarna en utländsk utbildning. Många av dessa var utbildade i Polen, Tyskland eller något nordiskt land [13]. Also war schon 2006 fast jeder fünfte ...
  • Re: Vårdval
    ... nöjd kan byta max fyra gånger per år. För att personalens sammansättning ska anpassas efter patienternas behov sker ingen listning hos de enskilda läkarna. Från nyår har antalet vårdcentraler ökat från 40 till 50 (varav 30 är offentligt drivna och 20 privata). Företag som vill etablera sig måste ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren