Aktuelle Zeit: 25. September 2020 21:40

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "klarat sig" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/klarat++sig" target="_blank">klarat sig</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »klarat sig« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort klarat sig ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von klarat sig sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Verb "klara sig"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    m Det är den första kullen av läkarstudenter som nu har klarat av de sista examinationer; i onsdags kväll hade studenterna ordnat en ... säkra på vart resan skulle gå... och så har de samtidigt som de lärde sig yrket också fått en ganska unik utbildning i att vara med och bygga upp en ...
  • Re: Übersetzung Danke
    ... . Väldigt smärtsamt för ett litet familijeföretag som vårat med endast 16 medarbetare som alla knns som familijemedlemmar Tråkiga tider men vi har klarat oss mycket bra från nedgångar tills nu . Vi hoppas eller har bestämt oss för att det kommer att vändra snart .Förhoppningsvis i hela sverige ...
  • Übersetzung Danke
    ... . Väldigt smärtsamt för ett litet familijeföretag som vårat med endast 16 medarbetare som alla knns som familijemedlemmar Tråkiga tider men vi har klarat oss mycket bra från nedgångar tills nu . Vi hoppas eller har bestämt oss för att det kommer att vändra snart .Förhoppningsvis i hela sverige ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren