Aktuelle Zeit: 22. Februar 2020 07:36

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "inom räckhåll" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »inom räckhåll« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Samordningsnummer
    ... klipp und klar: Ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse får inte vägra en konsument som är lagligen bosatt inom EES att öppna ett betalkonto med sådana grundläggande funktioner enligt 2 § som institutet tillhandahåller andra konsumenter. EES steht hierbei ...
  • Re: KFZ Ummelden
    ... som jag importerar efter att jag har flyttat till Sverige? Som inflyttare kan du få tullfrihet i efterhand om du importerar flyttsakerna inom ett år räknat från den dag som du flyttade till Sverige. För dig som återvändare är det enda tidskravet när du importerar dina flyttsaker att de ...
  • Re: Hur är det egentligen..
    ... men var med mina barn ett helt år i Sverige och gick på SFI. Ett år senare hade jag möjligheten att absolvera nästa kursen (grundskolsvenska?) inom tre månader. Det var två år sedan. Nu kunde jag fortsätter med gymnasienivå - om jag kunde! Så vill jag minst försöka att glömma inte allt tills ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren