Aktuelle Zeit: 3. Juli 2020 00:34

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "hänvisa någon till något" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »hänvisa någon till något« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    ... av oss; de var alltid först ute, knappast något har fungerat helt perfekt första gången, och ... att vara med och bygga upp en läkarutbildning tillsammans med oss. Vi har haft dessa studenter ... helt tryggt med tanken att dessa unga kollegor någon dag kommer ta hand om oss eller våra anhöriga, ...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    ... Folgen: 1 kap Brb: 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd. Lag (1988:942). Hier gab es 2012 eine motion, ... om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    ... dig rätt, men jag gissar att du försöker säga något som: Kvinnor avbryter ofta sin karriär för att få barn och ta hand om dem. Detta leder till att deras chanser för en bra yrkesutveckling ... det bara råkade vara något man kom på pga t.ex någon annans bidrag. I samma anda kan det upplevas ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren