Aktuelle Zeit: 8. Mai 2021 21:41

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "grundläggande" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »grundläggande« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Schwedischer Satz mit grundläggande - svensk mening

Tysk mening med grundlegend - deutscher Beispielsatz

"Das hierbei anzuwendende Verfahren unterscheidet sich jedoch grundlegend von der ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schwedischer Umgang mit Corona: Tegnell antwortet auf Kritik
    ... människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social ...
  • Re: Samordningsnummer
    ... lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse får inte vägra en konsument som är lagligen bosatt inom EES att öppna ett betalkonto med sådana grundläggande funktioner enligt 2 § som institutet tillhandahåller andra konsumenter. EES steht hierbei für Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ...
  • Re: SFI ausgebucht!
    "Personer med kunskaper i danska eller norska har inte rätt till utbildningen, om grundläggande svenskundervisning inte kan anses nödvändig." Erscheint mir aber auch insofern logisch als dass selbst ich viele Norwegisch- und Dänisch-Fetzen verstehe (gelesen ...