Aktuelle Zeit: 14. April 2021 22:35

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "fuktigheten" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/fuktigheten" target="_blank">fuktigheten</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »fuktigheten« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort fuktigheten ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von fuktigheten sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "fuktighet"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Besiktningsprotokoll Anticimex Hilfe Krypgrund
    ... "Krypgrund - Vid kontroll av konstruktionen genom ventilöppning uppmättes höga fuktvärden. Risk för mikrobiell tillväxt föreligger om den relativa fuktigheten (RF) i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) pa 17%. Fuktvoten uppmätees till 19 %" ( hier in ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren