Aktuelle Zeit: 12. April 2021 23:04

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "födelsedatum" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »födelsedatum« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Die Personennummern werden knapp
    ... vilket innebär att Skatteverket har tvingats göra undantag från denna modell. Det rör sig om 2 561 individer som har fått personnummer med ett födelsedatum som inte stämmer överens med det verkliga födelsedatumet. Den ersten Personen kann inzwischen keine eindeutige Personennummer mehr zugeordnet ...
  • Zulassung als Arzt in Schweden
    ... behörig myndighet i utbildningslandet, ska skickas in i original och får vara högst tre månader gammalt. Intyget ska innehålla uppgifter om namn, födelsedatum, examensdatum och beskrivning av grundläggande utbildning i enlighet med gällande direktiv 2005/36/EG samt eventuella begränsningar i rätten ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren