Aktuelle Zeit: 5. April 2020 15:52

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "existera" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/existera" target="_blank">existera</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »existera« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Schwedischer Satz mit existera - svensk mening

Tysk mening med existieren - deutscher Beispielsatz

">Das Gebäude müßte meines Wissen noch existieren ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: den Schärengarten entdecken
    ... bra. Jag är inte säker om Båtluffarkortet är bra för mig. Därför jag vill fara med bussen och titta på situation. Va skulle kunne er rekommendera? Existera buskartor för tillsammans gebit? Martin --- Min svenska är inte bra. Jag fröjda om förbättringens.
  • Typiskt svenskt!
    ... är och ska vara åsiktsfrihet, jämställdhet och demokrati. Framför allt är och ska Sverige vara frihet för alla. Här ska alla ha samma rätt att existera och utvecklas. Här ska det finnas acceptans för olikheter. Ingen annan bestämmer vem du är. Det gör du själv! Så typiskt svenskt! Så typiskt ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren