Aktuelle Zeit: 20. April 2021 06:55

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "en och annan dag" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/en+och+annan+dag" target="_blank">en och annan dag</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »en och annan dag« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    Unter http://www.di.se/artiklar/2016/1/27/tiotusentals-asylsokande-avvisas/ befindet sich der ursprüngliche ... och-asyl-i-Sverige/Efter-beslut/Om-du-far-avslag-pa-din-ansokan/Avslag-av-Migrationsverket.html ... att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. Att bli tagen i förvar ...
  • Re: Asylbewerber - löst Verschweigen Probleme?
    ... nicht viel, liegen allerdings beide recht hoch im internationalen Vergleich. Gibt es in Schweden ... 5 kap utlänningslag (2005:716) 1 b § En asylansökan får avvisas om sökanden 1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt ...
  • Re: Hur är det egentligen..
    Hej igen Kati, jo, accent och accent, det kan ju i bästa fall var ett ... annat uttalande....eller bättre sagt en annan betoning av orden...så händer det att ... säga dina barn? kanske ni kan ha en dag i veckan där ni bara pratar svenska? ha ...