Aktuelle Zeit: 23. November 2020 17:34

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "brottet" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/brottet" target="_blank">brottet</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »brottet« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort brottet ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von brottet sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "brott"

 

Schwedischer Satz mit brottet - svensk mening

Tysk mening med Bruch - deutscher Beispielsatz

"Die Opposition sieht darum einen klaren Bruch der Kopenhagen-Zusage ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    ... 6 kap Brb: 5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90). 14 § Den som har begått ...
  • Re: Aktuelle Bearbeitungszeit für die Einbürgerung?
    ... du begått brott eller det finns misstanke om brott) Säkerhetspolisen (säkerhetskontroll). Längre väntetid efter brott Den tid som måste gå efter brottet innan du kan få svenskt medborgarskap kallas karenstid. Karenstiden räknas vanligen från brottet, men om du har fått ett långt fängelsestraff ...
  • Re: Frage an die Angler
    ... eller av grov oaktsamhet, genom misshandel, överansträngning eller vanvård eller på annat sätt, otillbörligen utsätta djur för lidande. Brottet kallas djurplågeri. Frågan är då vad som är ett otillbörligt lidande. Vi menar att det här går att snegla på 2 § djurskyddslagen. I den mån ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren