Aktuelle Zeit: 9. Mai 2021 10:43

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "bli planerad" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/bli+planerad" target="_blank">bli planerad</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »bli planerad« - svensk-tysk översättning

 

Tysk mening med vorbereitet werden - deutscher Beispielsatz

"Die Wahl des Anbieters muß deswegen gut vorbereitet werden ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schwerer Störfall im Kernkraftwerk Forsmark
    ... återställd. En kraftledning på 70 kV som kan förse anläggningen med yttre elkraft var avställd för att byta ställverk. Det var en planerad åtgärd som kan göras just därför att Forsmark 3 var tagen ur drift. Vid en motsvarande händelse under drift hade Forsmark 3 haft försörjning ...
  • Re: Alles nur noch Schlecht?
    ... behöver sjukhusvård och de anställda får en sämre arbetsmiljö när de blir färre. Mer arbete på kvällar och helger kan bli ett resultat vilket ... från Angered till Kungälv i stället för till Östra. All planerad ortopedi flyttas från Östra till Mölndal. Femdygnsvård på nya vårdplatser ...
  • Wer kann helfen bei diesem Text
    ... alles richtig verstanden habe. Ingen ändring av införselreglerna före 3 juli 2008. Den ändring av reglerna för införsel av hund och katt som var planerad att träda i kraft den 1 januari 2008 är försenad. Istället har Kommissionen lagt fram ett förslag till förlängning av de extrakrav som Sverige ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren