Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2020 02:12

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "bland" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/bland" target="_blank">bland</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »bland« - svensk-tysk översättning

an auf deutsch

 

Schwedischer Satz mit bland - svensk mening

Tysk mening med zwischen - deutscher Beispielsatz

"Rohrverleger: Platzmangel zwischen Straßenbahnschiene und U-Bahn-Tunnel ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    ... kommun, etc.) Därför är kvinnors andel i svenska parlamentet (den svenska riksdagen?) med 44,7 procent den högsta andelen (av kvinnor) i Europa (bland de europeiska parlamenten?) . (Skulle man kunna skriva så här: Ett resultat av denna politik är att det finns en högre andel kvinnor i den svenska ...
  • Re: Schwerer Störfall im Kernkraftwerk Forsmark
    ... I samband med underhållsarbete på en generator uppstod ett fel som kopplade bort delar av den externa strömförsörjningen. Störningen innebar bland annat att elmotorer avsedda för kylning stannade. Hade motsvarande fel inträffat under drift så skulle dieslar för reservkraft ha startat automatiskt. ...
  • Re: procent eller procenter
    ... har jag en ytterligare fråga: "Detta" betyder "diese" på tyska och jag har läst att "den/det här" betyder också "diese". Finns det en skillnad bland den två uttrycken?? Denna/detta och den här/det här är mycket nära varandra. En viktig skillnad är användningen: "Denna bil", men "den här bil ...