Aktuelle Zeit: 31. Juli 2021 14:52

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "bestå av" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »bestå av« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Chancen für Ärztin und Techniker
    ... AB; Stockholm; 060913 1 plats. Vi söker en medarbetare för försäljning av våra produkter inom renrumsteknik i Norden, med anställning snarast möjligt. ... utbildning och bo i Stockholmsområdet Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att organisera försäljningen för våra produkter inom renrums- ...
  • Re: Schwedische Sprache auffrischen
    ... 83, 4 3.OG<p>Under vinterterminen kommer konversationsövningarna att bestå av framför allt följande moment: l) Läsning av och diskussion kring tidningsartiklar. Exempel ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren