Aktuelle Zeit: 17. August 2022 18:08

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "begränsningar" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »begränsningar« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort begränsningar ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von begränsningar sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "begränsning"

 

Schwedischer Satz mit begränsningar - svensk mening

Tysk mening med Einschränkungen - deutscher Beispielsatz

"BND-Affäre Einschränkungen für BND-Ausschuß ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Zulassung als Arzt in Schweden
    ... om namn, födelsedatum, examensdatum och beskrivning av grundläggande utbildning i enlighet med gällande direktiv 2005/36/EG samt eventuella begränsningar i rätten att utöva yrket. Ich meine, hier im Forum gelesen zu haben, dass man dieses Certificate beim Landesamt für Gesundheit und Soziales ...
  • Re: Krankenversicherung
    ... unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med andra stater kan medföra begränsningar i tillämpligheten av bestämmelserna i denna lag. Dass Studenten und Leute mit ausreichenden Mitteln in der Realität anstandslos behandelt, ...
  • Re: att prata svenska, eller inte göra det - hur är det?
    ... hittar jag inte orden lika lätt som jag gjorde tidigare, jag uttrycker mig konstigt, tolka andras uttalanden fel-jag känner helt enkelt av mina begränsningar. Det brukar ta några dagar innan det lossnar igen. I början trodde jag att sådana tillfällen skulle bli mer sällan med tiden men det blev ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren