Aktuelle Zeit: 13. August 2022 10:33

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "bedömer" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »bedömer« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort bedömer ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von bedömer sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Verb "bedöma"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    ... betyder att du får bo på en låst anläggning och inte får komma och gå som du vill. Anläggningen drivs av Migrationsverket. Om Migrationsverket bedömer att det inte går att genomföra avvisningen eller utvisningen på grund av att du inte samarbetar kan verket lämna över ansvaret för att du ska ...
  • Re: Vårdval
    ... allmänna sjukvårdssystemet i ett land och som anses nödvändig utifrån sjukdomens art och vistelsetidens längd. Det är i allmänhet vårdgivaren som bedömer vad som anses som nödvändig vård. Für mich klingt das so, dass es wohl auf den jeweiligen behandelnden Arzt ankommt, welche Behandlung er als ...
  • Alkoholgrenzen für Jugendliche in Schweden?
    ... själv och sina handlingar. Lagen är också tydlig i fråga om att man inte får servera redan berusade personer alkohol ute på krogen. Om personalen bedömer att en person börjar bli berusad är det alltså enligt lag förbjudet att servera dem alkoholhaltiga drycker." Damit wäre also Flate-Rate-Saufen ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren