Aktuelle Zeit: 2. Oktober 2020 01:23

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "barn i andra giftetet" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/barn+i+andra+giftetet" target="_blank">barn i andra giftetet</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »barn i andra giftetet« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort barn i andra giftetet ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von barn i andra giftetet sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "barn i andra giftet"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Hur är det egentligen..
    Hej Kati, jag tror för att kunna prata svenska utan accent måste du ha bott här redan som barn eller ungdom. Från och med en viss ålder då kommer det ... tipsa...fortsätt efter SFI det finns ju "Svenska som andra språk" också. Och dessutom, försök att träffa folk, ...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    Naja, ich dachte einfach an 2 Vierzehnjährige. Ob dies in Schweden ... Brb: 5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet ... mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90). 14 ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    Kvinnor avbryter ofta sin karriär för att få barn och ta hand om dem. Detta leder till att deras chanser för ... svenska modellen av jämställdheten skiljar sig knappast från andra europeiska modeller. Därför har den de samma nackdelar som ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren