Aktuelle Zeit: 4. Februar 2023 16:59

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "annan" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/annan" target="_blank">annan</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »annan« - svensk-tysk översättning

 

Schwedischer Satz mit annan - svensk mening

Tysk mening med anderes - deutscher Beispielsatz

"Terror ist Terror - nichts anderes als Terror ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Jobbs 2: Arbeitskraft händeringend in Nordschweden gesucht
    ... de tusentals som ska jobba med stålet och batterierna som behövs, de medföljande måste också ha jobb, och det behövs både skolor, sjukvård och annan samhällsservice. H2 Green Steel ligger inte först ut, det gör Northvolts batterifabrik i Skellefteå, där rekryteringen nu pågår för fullt. Men ...
  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    ... innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. Att bli tagen i förvar betyder att du får bo på en låst anläggning och inte får komma och gå som du vill. Anläggningen drivs ...
  • Re: Asylbewerber - löst Verschweigen Probleme?
    ... auch hier in Schweden, und zwar als Teil des Ausländerrechts: 5 kap utlänningslag (2005:716) 1 b § En asylansökan får avvisas om sökanden 1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande, 2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren