Aktuelle Zeit: 20. April 2021 01:06

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "Minskar" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/Minskar" target="_blank">Minskar</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »Minskar« - svensk-tysk översättning

 

Schwedischer Satz mit minskar - svensk mening

Tysk mening med verringert - deutscher Beispielsatz

"Die Hypo Vereinsbank hat im ersten Quartal des Sanierungsjahres 2003 ihre Verluste verringert und vor Steuern wieder Gewinn erzielt Die.. ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Hur är det egentligen..
    ... Kati Hej Kati! Angående språkmelodin: det är som Dietmar och vibergssnäcka skriver... de flesta talare behåller sin brytning livet ut. Brytningen minskar, och efter att man vill prata engelska med dig gissar folk att du kommer från Danmark. Sedan kommer ffa svenskar som själva har lärt sig svenska ...
  • bitte um uebersetzung!
    ... • bidrar till att lagföring kan ske på ett effektivt sätt, • ger ett gott samhällsskydd, • bedriver ett behandlings- och motivationsarbete som minskar antalet återfall i brott och • bedrivs på ett sådant sätt att tillgängliga resurser, i form av kompetens och materiella resurser, används optimalt ...
  • Re: Alles nur noch Schlecht?
    ... för psoriasis i Mölndal stängs. Öppenvård för öron-näs-hals i Kungälv stängs och flyttas till SU. Slutenvårdplatser inom öron-näs-hals minskar. 20 vårdplatser stängs vid medicin, Sahlgrenska. Femdygnsvård införs på en avdelning för reumatologi. Fyra vårdplatser mindre inom kardiologi. ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren