Aktuelle Zeit: 23. April 2021 04:08

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "INOM" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="https://www.schwedentor.de/woerterbuch/INOM" target="_blank">INOM</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »INOM« - svensk-tysk översättning

in auf deutsch

Schwedische Synonyme

  • i

 

Einige deutsche Wörter, die diesen Begriff enthalten

Schwedischer Satz mit inom - svensk mening

Tysk mening med innerhalb von - deutscher Beispielsatz

"Seiten-Stopp innerhalb von sechs Stunden ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schwedischer Umgang mit Corona: Tegnell antwortet auf Kritik
    ... Was sind Statistiken wert, in denen wie unten verkündet: Aktuellt antal patienter på intensivvårdsavdelning: 1 Totalt antal patienter som avlidit inom Region Dalarnas slutenvård: 102* Totalt antal patienter som varit inneliggande men blivit utskrivna: 469 * Innefattar inte personer som avlidit ...
  • Re: Schwedischer Umgang mit Corona: Tegnell antwortet auf Kritik
    ... utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet ...
  • Re: Samordningsnummer
    ... klipp und klar: Ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse får inte vägra en konsument som är lagligen bosatt inom EES att öppna ett betalkonto med sådana grundläggande funktioner enligt 2 § som institutet tillhandahåller andra konsumenter. EES steht hierbei ...