Aktuelle Zeit: 8. April 2020 23:49

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "Förslaget" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »Förslaget« - svensk-tysk översättning

 

Einige schwedische Wörter, die diesen Begriff enthalten

Schwedischer Satz mit förslaget - svensk mening

Tysk mening med Vorschlag - deutscher Beispielsatz

"Mit einem eigenen Vorschlag zum Klimaschutz wollte Präsident Bush dem Klimastreit offenbar die Spitze nehmen In Deutschland ist das Echo.. ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Meine Erfahrungen mit dem schwedischen Gesundheitssystem
    ... själva händelsen. Därefter kommer det att vara Socialstyrelsens sak att utreda. Och det ska ske brett och förutsättningslöst. En grundtanke i förslaget är att praktiskt taget alla misstag i sjukvården beror på systemfel, som dåliga rutiner eller bristande dokumentation. I den nya lagen finns ...
  • Wer kann helfen bei diesem Text
    ... avmaskning och karantän. Går kommissions förslag igenom kommer Sveriges nuvarande regler att ligga kvar oförändrade fram till den 1 sept. 2009. Om förslaget inte går igenom upphör nuverandra extrakrav att gälle den 3. juli 2008. I nuläget tyder dock allt på att kommissionens förslag går igenom ...
  • Re: Suche Bekanntschaften in Schweden
    ... det ger vi tusan i. Vi har ändå skrivit ihop ett remissvar som vi skickat till Naturvårdsverket så de ska få veta hur illa vi tycker om det här förslaget, säger Pether Nordblad.
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren