Aktuelle Zeit: 13. Mai 2021 01:33

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "Förhållandevis" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »Förhållandevis« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Schwedischer Satz mit förhållandevis - svensk mening

Tysk mening med verhältnismäßig - deutscher Beispielsatz

"Aber in diesem Fall lautet die Kernfrage, ob es verhältnismäßig ist, ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Meine Erfahrungen mit dem schwedischen Gesundheitssystem
    ... har lyckats bra på besökssidan, men ligger närmare genomsnittet för riket när det gäller behandling. För Uppsala gäller det omvända. Där väntar förhållandevis få patienter längre än 90 dagar på behandling, men på besökssidan är problemen avsevärt större. Jämtland, Gävleborg och Västerbotten ...
  • Re: Umzug nach Schweden -- Pflanzen
    ... worden. Für einige Pflanzenarten wird allerdings ein "Pass" benötigt: EU:s inre marknad syftar till att varuflödet ska vara fritt. Därför finns förhållandevis få restriktioner för vilka växter Du får ta med Dig från andra EU-länder tillbaka till Sverige. De flesta växter får fritt förflyttas ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren