Aktuelle Zeit: 6. Juni 2020 20:16

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "Alla gånger!" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »Alla gånger!« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    ... i onsdags kväll hade studenterna ordnat en fest i Karlslund, en herrgård nära Örebro, och i dag var alltså universitetets examenshögtid. Alla vi lärare svettades kring ögonen när studenterna fick sina examensbevis och applåder; dessutom svettades många (inklusive mig) för att klädkoden ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    ... den också: Men det vigtigaste i Sverige är inställningen av män. Många män tror att jämställdheten måste komma vidare. Härvid är det viktigt att alla pojker och flickor har lika möjligheter. Men svenskarna måste vara försiktigt att de inte överdrivar med jämställdheten. I början av 20-talet dykte ...
  • Re: Uppsatsen om jämställdhet
    ... (som jag ibland gör för vårt landsting) så är policyn att man ska undvika långa meningar; här ska man skriva enkla, lättförståeliga satser som alla, även de med lässvårigheter, kan begripa. I akademiska kretsar kan det ibland finnas andra uppfattningar. Generellt kan man dock säga, att det ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren