Aktuelle Zeit: 13. Mai 2021 23:52

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "över vintern" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »över vintern« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Situation des Wolf's in Schweden
    ... finns i området. Rapporterna om varg i Gräsmark har duggat tätt under vintern. Med hjälp av spårsnön har jägarna i de berörda viltvårdsområdena ... Ett av fåren hittades rivet inne i lagården, och Mats Eriksson är själv övertygad om att vargen tagit sig in i byggnaden när fåren sökt skydd. – ...
  • Om vintrarna (i norra sverige)
    Om vintrarna (i norra sverige) Jag bodde i Umeå / Västerbotten över vintern, jag måste säga att jag väldigt tyckte om vintern däruppe för att det är en "riktigt" ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren