Aktuelle Zeit: 7. April 2020 16:12

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "åtgärd mot missförhållande" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »åtgärd mot missförhållande« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schwerer Störfall im Kernkraftwerk Forsmark
    ... återställd. En kraftledning på 70 kV som kan förse anläggningen med yttre elkraft var avställd för att byta ställverk. Det var en planerad åtgärd som kan göras just därför att Forsmark 3 var tagen ur drift. Vid en motsvarande händelse under drift hade Forsmark 3 haft försörjning av reservkraft ...
  • Re: Brauchen dringen Hilfe/Tipps/Unterstützung
    ... har ansökt om UT, är socialtjänsten skyldig att underrätta polismyndigheten, UtlF 6:2. Skyldigheten inträder första gången en nämnd vidtar en åtgärd i ett ärende om socialtjänst som angår utlänningen i fråga. En åtgärd kan t ex vara att registrera en ansökan om ekonomiskt bistånd. Kommunen ...
  • Re: Brauche Hilfe bei Uebersetzung
    ... möjlig längre. Ramlar bitarna tillbak till sitt gamla läge sluts kraftöverföringen och bilen hoppar. Behebung / Vorbeugung Åtgärd/Förebyggande åtgärd Der Defekt kann nur durch eine Getriebereparatur behoben werden. Dabei fallen für die defekte Feder Materialkosten von weniger als 10,-EUR an. ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren