Aktuelle Zeit: 21. Juli 2024 09:27

wörterbuch schwedisch deutsch

Übersetzung von "å,k,b? (ålder, kön, ort?)" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:

deutsch schwedisch Übersetzung


Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »å,k,b? (ålder, kön, ort?)« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schwedischer Umgang mit Corona: Tegnell antwortet auf Kritik
    ... delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter ...
  • Re: Hur är det egentligen..
    Hej Kati, jag tror för att kunna prata svenska utan accent måste du ha bott här redan som barn eller ungdom. Från och med en viss ålder då kommer det sitta kvar en viss brytning och jag tror den blir man bara inte av med. Men det är väl inte så farlig, kan vara charmig också.... Får jag fråga...du b...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    Naja, ich dachte einfach an 2 Vierzehnjährige. Ob dies in Schweden verboten ist, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht, dass solche verfolgt werden. Von ihren Eltern angezeigt? Hat (in der Regel) keine rechtlichen Folgen: 1 kap Brb: 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2021 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2021. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren