söker "En vecka i Juni"

Tipps und Infos, Fragen und Antworten, Kultur - Menschen - Studium - Leben: Alles über Schweden!
Link zum Portal: https://www.schwedentor.de/land-leute
Karin [email protected]

söker "En vecka i Juni"

Beitrag von Karin [email protected] »

Jag lonade mig fem kassetter 'En vecka i Juni'
Tyvärr tappade jag de. Nu söker jag kassetter<br>kanske med textbok för att lona eller köper. Vem kan hjälpa mig?

Karin