Aktuelle Zeit: 21. Januar 2019 01:09

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "vissa" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="http://www.schwedentor.de/woerterbuch/vissa" target="_blank">vissa</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »vissa« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Schwedischer Satz mit vissa - svensk mening

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    ... dagersättning, hålla dig under uppsikt eller ta dig i förvar tills resan kan genomföras. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. Att bli tagen i förvar betyder ...
  • Re: Wer zahlt die Steuern von einem Pachtgrundstück?
    ... Zitat von Seite 3: Ägare eller jämställd med ägare Det är fastighetsägaren som ska betala skatt eller avgift. Som ägare räknas även vissa rättighetshavare enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (SFS1979:1152), t.ex. de som har fastighet med tomträtt. Tomträttshavare Den som har ...
  • Re: Morcheln in Schweden/Lappland
    ... som kommer från skogen som det fortfarande kan finnas relativt mycket radioaktivt cesium. Koncentrationerna av Cs-137 i vilt och svamp kan på vissa ställen och tidvis ligga över gränsvärdet för försäljning av dessa produkter (1500 Bq/kg). Gränsvärden för livsmedel i handeln infördes för att ...