Aktuelle Zeit: 23. Juli 2019 12:21

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "innebär" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »innebär« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort innebär ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von innebär sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Verb "innebära"

Schwedische Synonyme

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: private Krankenversicherung
    ... SEK men då ska försäkringen betala din hemresa för fortsatt vård i ditt hemland. 4. Försäkringen får inte ha några friskrivningsklausuler som innebär att den inte ersätter nödvändig vård. Det får finnas klausuler som gäller tandvård, fertilitetsbehandlingar, frivilliga skönhetsingrepp och ...
  • Die Personennummern werden knapp
    http://www.dn.se/nyheter/sverige/personnumren-ar-slut-tusentals-far-fel-fodelsedag/ Personnumren är nu slut för ett stort antal datum, vilket innebär att Skatteverket har tvingats göra undantag från denna modell. Det rör sig om 2 561 individer som har fått personnummer med ett födelsedatum som ...
  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    ... för att återvända har verket rätt att minska din dagersättning, hålla dig under uppsikt eller ta dig i förvar tills resan kan genomföras. Uppsikt innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2016 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2016. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren