Aktuelle Zeit: 17. Dezember 2018 06:56

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "försörja" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »försörja« - svensk-tysk översättning

Schwedische Synonyme

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Brauchen dringen Hilfe/Tipps/Unterstützung
    ... har uppehållsrätt om de har en heltäckande sjukförsäkring och medel för sin och sina familjemedlemmars försörjning. EU-medborgare som kan försörja sig själva har uppehållsrätt i Sverige. Det innebär att man har rätt att vara i Sverige utan uppehållstillstånd och kan arbeta eller studera ...
  • Re: Brauchen dringen Hilfe/Tipps/Unterstützung
    ... und zwar ueber dass gesamte Land. För EU/EES-medborgare gäller följande. EU-medborgare som vistas i Sverige kortare tid än tre månader ska kunna försörja sig själv. Kan personen inte detta, ska denne avvisas. Polisen verkställer avvisning. Den enskilde har alltid rätt att göra en ansökan om bistånd ...
  • Re: Försäkringskassan - Der schwedische Wahnsinn?
    ... inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och har en heltäckande sjukförsäkring du har tillräckliga tillgångar för att försörja dig och din familj samt en heltäckande sjukförsäkring som gäller för bosättning i Sverige för dig och dina familjemedlemmar. En EES-medborgare ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2016 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2016. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren