Aktuelle Zeit: 21. Januar 2019 07:28

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "förmågan" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »förmågan« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort förmågan ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von förmågan sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "förmåga"

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Rechte Parteien in Schweden ???
    ... i, oavsett vilket kön eller vilken ålder vi har, oavsett hur vår sexuella orientering tar sig uttryck, vi tror och hoppas att ni har den fortsatta förmågan att säga: Jag vill tala med dig, och den fortsatta längtan att ställa frågan: Vad vill du att jag ska göra för dig? Och känna den stora glädjen ...
  • bitte um uebersetzung!
    ... geografiskt spridda verksamheter. Du är också van vid att företräda Din organisation utåt och att odla och utveckla ett externt nätverk. Du har förmågan att kunna växla mellan långsiktig planering, att fatta beslut i akuta frågor samt att följa upp verksamheten. Du ska tidvis kunna hantera ett ...
  • Hilfe! Brauche dringend! Übersetzung!
    ... kunna lämna underlag i form av video och bild under pågående operationer till staber och förbandschefer samt bistå dessa i informationstjänsten. Förmågan till den väpnade striden är högt prioriterad. Enheten skall dessutom kunna stödja övriga Försvarsmakten och samverkande myndigheter med informationssamling ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2016 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2016. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren