Aktuelle Zeit: 14. Dezember 2018 01:37

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "för välgörande ändamål" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »för välgörande ändamål« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Rechtspopulisten schließen 12 Mitglieder aus
    ... åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan ... har föreskrivit det. Sådana föreskrifter får meddelas endast för det ändamål som anges i 3 § första stycket 3. Lag (2008:577).") Es gibt ...
  • Arbeitsbeginn für Victoria und Daniel
    ... Daniel flyttar inom kort in i Haga slott som har grundligt renoverats för detta ändamål. (Diese Schweden-Nachricht stammt von SR International . Nachdruck erfolgt mit ...
  • Re: Winterreifen
    ... får ett fordon köras i följande fall om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten: Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål. Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsorgan ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2016 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2016. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren