Aktuelle Zeit: 19. September 2019 05:06

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "damma till någon" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »damma till någon« - svensk-tysk översättning

 

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Vad jag gjorde i dag...
    ... ganska unik utbildning i att vara med och bygga upp en läkarutbildning tillsammans med oss. Vi har haft dessa studenter i olika examinationer och ... eniga att vi känner oss helt tryggt med tanken att dessa unga kollegor någon dag kommer ta hand om oss eller våra anhöriga, när vi eller våra familjer ...
  • Re: Heißes Eisen Sexualkunde
    ... UngKAB09 från Göteborgs universitet hade 46 % av de tillfrågade ungdomarna och unga vuxna någon gång varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. (aus: Bakgrund till projektet, ...
  • Re: Anti-Baby-Pille immer unbeliebter in Schweden
    ... (in der Regel) keine rechtlichen Folgen: 1 kap Brb: 6 § För brott som någon begått innan han fyllt femton år får inte dömas till påföljd. Lag (1988:942). Hier gab es 2012 eine motion, das Alter auf 13 zu senken: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sankt-straffmyndighetsalder_H002Ju311/?text=true ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2016 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2016. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren