Aktuelle Zeit: 19. Januar 2020 14:35

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "anställningen" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »anställningen« - svensk-tysk översättning

Das schwedische Wort anställningen ist eine Beugungsform (konjugiert, dekliniert, flektiert). Die deutsche Übersetzung von anställningen sowie weitere grammatische Informationen gibt es bei der Grundform dieser Vokabel, dem schwedischen Substantiv "anställning"

 

Schwedischer Satz mit anställningen - svensk mening

Tysk mening med Stellung - deutscher Beispielsatz

"Bei ihrer Arbeit untersuchte sie immer wieder auch die Stellung der Frauen ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • semesterlag - Verständnisfrage
    ... Jetzt frage ich mich folgendes: Semesterledighet och semesterdagar 4 § En arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår. Om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret, har arbetstagaren rätt till endast fem semesterdagar. Under semesterledighet ska arbetstagaren ...
  • Re: Arbeitslosengeld ausgelaufen und nicht schwedischer Staatsbu
    ... om han eller hon anmäler sig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen. Om arbetstagaren eller egenföretagaren blir arbetslös inom ett år eller om anställningen varit tidsbegränsad till kortare tid än ett år har han eller hon rätt att stanna kvar för att söka arbete i minst sex månader. oder auch ...
  • Arbetsgivaren instiftar nya regler på arbetsplatsen:
    ... skall avstå från denna åtgärd eftersom allt, som en anställd har, har arbetsgivaren användning för. Tjänstgöringen skall ske i samma skick som när anställningen påbörjades. Om något avlägsnas sänkes också den anställdes värde. Undantag kan göras förutsatt att lönen sänks i motsvarande grad. *Dödsfall ...
Lexikon der schwedischen Sprache. Daten, Software und Zusammenstellung sind Copyright ©. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. • Denna svensk-tyska ordbok får endast användas för privat bruk. Upphovsrätten © 1993-2020 till datasammlingen och mjukvaran: Se nedan. Eftertryck eller annan kopiering förbjudet. • Swedish-german dictionary. Copyright © 1993-2020. All rights reserved. No commercial or automated use allowed. No warranty of any kind is given for content or accuracy.

Anmelden  •  Registrieren