Aktuelle Zeit: 16. Januar 2019 21:32

wörterbuch schwedisch deutsch deutsch schwedisch Übersetzung

Übersetzung von "annan" auf schwedisch, im deutsch-schwedischen Online-Wörterbuch

Sonderzeichen zum Einfügen:Direkter Link zu dieser Übersetzung auf deine Homepage:

<a href="http://www.schwedentor.de/woerterbuch/annan" target="_blank">annan</a>
Surftipps: Schweden Land LeuteSchweden Reise UrlaubSchweden AuswanderungSchweden ShopSchwedisch lernen

 

Schwedische-deutsche Übersetzung von »annan« - svensk-tysk översättning

 

Schwedischer Satz mit annan - svensk mening

Tysk mening med anderes - deutscher Beispielsatz

"Terror ist Terror - nichts anderes als Terror ..."

Passend zu dieser Übersetzung: Beiträge und Infoseiten

  • Re: Schweden kündigt Massenabschiebungen an
    ... innebär att du måste anmäla dig regelbundet på vissa tider och platser. Det kan också innebära att du måste lämna ifrån dig ditt pass eller annan identitetshandling. Att bli tagen i förvar betyder att du får bo på en låst anläggning och inte får komma och gå som du vill. Anläggningen drivs ...
  • Re: Asylbewerber - löst Verschweigen Probleme?
    ... auch hier in Schweden, und zwar als Teil des Ausländerrechts: 5 kap utlänningslag (2005:716) 1 b § En asylansökan får avvisas om sökanden 1. i en annan EU-stat har förklarats vara flykting eller alternativt skyddsbehövande, 2. i ett land som inte är en EU-stat har förklarats vara flykting eller ...
  • Re: Wer zahlt die Steuern von einem Pachtgrundstück?
    ... Ich habe meine Informationen aus dieser Broschüre: Eftersom det är olika ägare, blir småhuset på ofri grund en taxeringsenhet och arrendetomten en annan. Småhuset O Lill-Klas ska betala kommunal fastighetsavgift för sitt småhus. ... Arrendetomten P Stor-Klas ska betala fastighetsavgift för sin ...